Continutul unui proiect de instalatii

Proiectele se vor trimite prin e-mail in format digital si apoi se predau de obicei in 3 exemplare pe hartie, print color. Vezi mai jos componenta generala a unui proiect de instalatii:

Documente pentru faza D.T.A.C. (Documentatie Tehnica Autorizatie Construire):
 • Borderou de documente;
 • Memoriu tehnic;
 • Breviar de calcul;
 • Schema generala de distributie;

Documente pentru faza P.Th. (Proiect Tehnic):
 • Borderou de documente;
 • Memoriu tehnic;
 • Program de control al calitatii;
 • Breviar de calcul;
 • Caiet de sarcini;
 • Antemasuratoare pentru echipamente si materiale;
 • Planuri pentru fiecare nivel;
 • Schema generala de distributie;
 • Scheme secundare;

Pentru realizarea de proiecte pentru alte faze de proiectare (concept, studiu de fezabilitate, detalii de executie, s.a.) va rugam sa ne contactati.


Contacteaza-ne pentru mai multe informatii si detalii de proiectare ale planului tau de instalatii.